Subvencions Diputació de Tarragona

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Concepte: Adquisició de material mèdic i mobiliari.

Despesa: 3.225,16€

Pressupost Elegible: 4.298,14 euros
Pressupost mínim a executar: 1.768,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.680,25 euros

_______________________________________________________________

 

 

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria  2018 - ROMANENT PAM 2018

Concepte: Adequació vorera davant del Centre de Dia de la Gent Gran

Despesa: 6.004,76€

Pressupost mínim a executar: 5.000,00€

Import concedit: 5.000,00€

_______________________________________________________________

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús.

Concepte: Sevei de socorrisme piscines municipals
Despesa: 9.657,01€

Pressupost mínim a executar: 6.878,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.534,88 euros

_______________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes , gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el osquit tigre, els mosquits de les zones d'arrossars i zones hymides al voltant dels núclis urbans i urbanitzacions del Delsta de l'Ebre i la vespa asiàtica.

Concepte: Desratització i desinsectació municipal

Despesa: 3.993,00€

Pressupost mínim a executar: 2.563,91 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.435,71euros

_______________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió de subvencions excepcionals 2016

Concepte: Adequació a la resistència al foc de les cobertes del Casal Rossinyol
Despesa: 134.693,97€

Pressupost mínim a executar:   37.500,00euros

% concedit: 80,00%
Import concedit: 30.000,00euros

__________________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants,
destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos
edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Any 2018.

Concepte: Millora Parc del Bassot. Formació de tanca perimetral, panel informatiu i adquisició de papereres i taules picnic
Despesa: 6.458,98€

Pressupost mínim a executar:  4.674,83 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.207,35 euros

________________________________________________

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2018

Subvencions destinades a la implantació de mesures PAESC 

Concepte: Millora enllumenat Casal Rossinyol a llums LED
Despesa: 13.053,48€

Pressupost mínim a executar:  12.278,09 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.664,19 euros

 

 

PLA D´ACCIÓ MUNICIPAL  PAM   2018   PROGRAMAINVERSIONS CONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓCoberta de la Pista de tenis al Poliesportiu MunicipalPRESSUPOST106.448,15€IMPORT CONCEDIT90.480,93€ PROGRAMAMANTENIMENTCONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓDESPESES CORRENTSPRESSUPOST28.000,00€IMPORT CONCEDIT13.390,07€ 
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca